mẫu hợp đồng thiết kế website

Mẫu hợp đồng thiết kế website MỚI NHẤT 2021

Mẫu hợp đồng thiết kế website giữa cá nhân với công ty hay giữa 2 công ty với nhau nhằm ràng buộc tính pháp lý, minh bạch rõ ràng trong quá trình làm việc.

hợp đồng thiết kế website

Hợp đồng dịch vụ thiết kế website là gì?

Hợp đồng thiết kế website chính là một loại văn bản thỏa thuận giữa đối tác và đơn vị cung cấp dịch vụ thiết kế về các vấn đề liên quan đến việc làm website.
– Nội dung chính của một mẫu hợp đồng thiết kế website tiêu chuẩn: Bao gồm các điều khoản hai bên cần tuân thủ khi hợp tác với nhau:
+ Chi tiết về dịch vụ, điều kiện cung cấp
+ Thời hạn và hình thức thanh toán
+ Trách nhiệm của đơn vị thiết kế cũng như trách nhiệm của bên sử dụng dịch vụ làm web.  
+ Các điều khoản khác về việc tạm cắt, tạm ngưng, thay đổi nội dung hợp đồng, điều khoản thi hành…

Nội dung mẫu hợp đồng thiết kế website 2021

Một mẫu hợp đồng dịch vụ thiết kế website chuẩn thường bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

Hôm nay, ngày …… tháng 10 năm 200………, Tại: Văn phòng CÔNG TY……………………………..địa chỉ:….. Lê Hồng Phong, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh.

Chúng tôi gồm có:

Bên A: CÔNG TY ………………………………………………………….
Địa chỉ : 300 Ngô Thời XX, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.
Điện thoại : Xxxxxxx
Đại diện : Ông Trần Thiện Thanh – Chức vụ: Tổng Giám Đốc

Bên B: CÔNG TY …………………………………………………………
Địa chỉ : 550 Cộng Hòa A, Q.Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại : Yyyyyy – Fax :
Đại diện : Ông Nguyễn Duy Nam – Chức vụ: Giám Đốc

Sau khi bàn bạc và trao đổi, hai bên thống nhất ký hợp đồng này với các điều khoản như sau

ĐIỀU 1: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG
1.1. Theo đề nghị của bên A, bên B nhận thiết kế Phần Mềm Website BBBB.vn cho Bên A. Chi tiết về cấu trúc và chức năng của phầm mềm website được thể hiện trong “Bảng mô tả” đính kèm hợp đồng này. Trong quá trình triển khai, hai bên sẽ tiếp tục trao đổi và thống nhất trên cơ sở hoàn thiện và hiệu quả hơn.
1.3. Để thực hiện, Bên B sẽ lập nhóm Dự án gồm : 2 kỹ sư lập trình và một Phó giám đốc làm Trưởng dự án. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, các vấn đề phát sinh sẽ được bàn bạc, thống nhất bằng văn bản thông qua người đại diện của hai bên.
1.4. Thời gian thực hiện : 90 ngày kể từ ngày ký hợp đồng. Chi tiết về lộ trình công việc được thực hiện theo “Bản kế hoạch phát triển website”

ĐIỀU 2: GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG, THỜI GIAN & PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN
2.1. Giá trị hợp đồng:
Tổng giá trị hợp đồng là: 28.000.000 đồng (Mười tám triệu đồng), đã bao gồm thuế.
Giá trên cũng đã bao gồm : Chi phí bản quyền của các phần mềm nền là hệ điều hành của máy chủ và cơ sở dữ liệu trong một năm đầu. Nhưng không bao gồm phí thuê tên miền, hosting (nơi lưu trữ phần mềm website trên internet)
2.2. Thời gian thanh toán:
Bên A thanh toán cho Bên B theo 2 đợt như sau:
• Đợt 1: 30% tổng giá trị hợp đồng ngay sau ký hợp đồng.
• Đợt 2: 60% tổng trị giá hợp đồng ngay sau khi website chính thức hoạt động.
• Đợt 3: 10% tổng trị giá hợp đồng còn lại sau khi website chính thức hoạt động ổn định trong một năm.
3.2. Phương thức thanh toán: tiền mặt hoặc chuyển khoản. Sau mỗi đợt nhận tiền, bên B có trách nhiệm xuất hóa đơn cho bên A.
 

ĐIỀU 3: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN
3.1. Quyền và nghĩa vụ của bên A:
– Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Bên B thực hiện công việc theo thỏa thuận tại Điều 1 của hợp đồng này.
– Cung cấp cho bên B vật dụng và tài liệu cần thiết cho bên B trong quá trình triển khai công việc.
– Yêu cầu bên B bồi thường thiệt hại do sự bất cẩn nghiêm trọng hoặc do hành vi sai trái cố ý của nhân viên Bên B.
– Đảm bảo vệ cho bên B khỏi những khiếu nại phát sinh, nếu có, ngoài phạm vi dịch vụ do bên B cung cấp.
– Thanh toán phí dịch vụ theo đúng thời gian đã thỏa thuận. Trường hợp thanh toán chậm thì phải trả lãi chậm trả trên số tiền chậm thanh toán.
– Các quyền và nghĩa vụ khác của bên thuê dịch vụ theo qui định của pháp luật.

3.2. Quyền và nghĩa vụ của bên B:
– Thực hiện đúng những nội dung công việc đã được ký trong hợp đồng.
– Thông báo cho bên B tiến độ thực hiện hợp đồng. Nếu có vấn đề gì bất lợi phát sinh, các bên phải kịp thời thông báo cho bên B để bàn bạc, giải quyết.
– Hoàn trả cho bên A những có những vật dụng và tài liệu sau khi hoàn thành dự án.
– Trong quá trình triển khai, nếu bên B có nhu cầu thay người thực hiện dự án phải thông báo chính thức bằng văn bản cho bên A. Tuy nhiên bên B vẫn phải bảo đảm không làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án.
– Các quyền và nghĩa vụ khác của bên cung ứng dịch vụ theo qui định của pháp luật

ĐIỀU 4: NGHIỆM THU
Hai bên sẽ lập Biên bản nghiệm thu Phần Mềm Website khi đáp ứng đầy đủ các nội dung sau:
– Phần Mềm Website đã được thiết kế đúng như thỏa thuận được thống nhất giữa hai bên.
– Các phép tính toán và đưa nội dung lên website chính xác.
– Trưởng dự án và Phó dự án hai bên sẽ là người ký biên bản nghiệm thu.
Nếu Bên A có yêu cầu phát sinh hoặc chỉnh sửa thêm, ngoài những phần đã nghiệm thu, ngoài phạm vi công việc và ngoài thời gian và nội dung bảo hành chính đã được hai bên thỏa thuận trước, hai bên sẽ cùng nhau bàn bạc thời gian và chi phí thực hiện

ĐIỀU 5: CÀI ĐẶT, HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VÀ BÀN GIAO
5.1. Cài đặt:
– Bên B có trách nhiệm cài đặt phần mền website lên máy chủ, và người sử dụng có thể truy cập bất cứ nơi nào có đường truyền internet.
– Bên A có trách nhiệm giao cho bên B user name và password của domain và hosting hiện có của bên A.
5.2. Hướng dẫn sử dụng:
– Bên B có trách nhiệm huấn luyện cách thức sử dụng phần mềm và bảo trì hệ thống cho bên A.
– Trong trường hợp Bên A có thay đổi nhân sự (người sử dụng) và cần Bên B hướng dẫn lại, bên B sẽ hỗ trợ miễn phí.
5.3. Bàn giao:
Sau ngày ký nghiệm thu Phần Mềm Website, Bên B sẽ thực hiện bàn giao hệ thống cho Bên A. Nội dung bàn giao gồm:
1. Tất cả các mã nguồn của phần mềm website bằng đĩa CD ROM.
2. User name và password của Ban Quản Trị hệ thống website

ĐIỀU 6 : BẢO HÀNH VÀ BẢO TRÌ
6.1. Phần Mềm Website được Bên B bảo hành 36 (ba mươi sáu) tháng miễn phí tính từ ngày ký nghiệm thu. Điều kiện và phương thức bảo hành như sau:
– Trong vòng 01 tháng đầu kể từ khi website chính thức hoạt động, bên B phải theo dõi giám sát toàn bộ hoạt động của website, nếu có bất kỳ lỗi nào được phát hiện thì bên B phải có trách nhiệm chỉnh sửa trong thời hạn chậm nhất là 24h kể từ khi nhận được thông tin.
– Đối với lỗi hệ thống nghiêm trọng làm gián đoạn hoạt động, người quản lý hệ thống Bên A sẽ thông báo cho Bên B bằng mọi hình thức nhanh nhất có thể: điện thoại, email, fax… Bên B sẽ tiến hành khắc phục trong thời gian tối đa là 24 giờ (trừ ngày nghỉ, ngày lễ, tết).
– Đối với sai sót hoặc các yêu cầu chỉnh sửa để thuận tiện sử dụng, Bên A có thể thông báo cho Bên B để cùng thương lượng phương thức và thời gian giải quyết.
– Những lỗi về số liệu, sai sót do ban quản trị hệ thống thao tác, Bên B sẽ hỗ trợ cùng giải quyết thông qua: điện thoại, email, fax.
– Trong thời gian bảo hành, nếu có phát sinh yêu cầu mới như: chỉnh sửa các chức năng để tiện sử dụng, sửa đổi hình thức, giao diện… tùy theo mức độ cụ thể sẽ được tính phí thông qua sự bàn bạc giữa hai bên.
6.2. Các trường hợp không được bảo hành và bảo trì:
– Do các sự cố về phần cứng hỏng, điện, sét đánh, thiên tai, hỏa hoạn. Tuy nhiên Bên B sẽ hỗ trợ sửa chữa trong thời gian sớm nhất và có tính phí theo từng trường hợp cụ thể phát sinh.
– Trong quá trình vận hành, dữ liệu hệ thống được lưu trữ trên máy chủ của nhà cung cấp dịch vụ, bên A không chịu trách nhiệm về mất mát dữ liệu của hệ thống.

ĐIỀU 7: CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG TRƯỚC THỜI HẠN
– Bên A có quyền chấm dứt hợp đồng nếu Bên B không chuyển giao phần mềm hoặc không chuyển giao các kết quả dịch vụ đúng cam kết. Khi đó, Bên B phải hoàn trả lại toàn bộ số tiền bên A đã thanh toán theo hợp đồng.
– Bên B có quyền chấm dứt hợp đồng nếu Bên A vi phạm nội dung của hợp đồng này dẫn đến quá trình phát triển và triển khai không đúng như lịch trình đã cam kết. Trong trường hợp này, phí dịch vụ sẽ được tính trên chi phí thực tế mà bên B đã thực hiện

ĐIỀU 8: NHỮNG THỎA THUẬN KHÁC
8.1. Bảo vệ an toàn:
Sau thời gian website đi vào hoạt động Bên B có các trách nhiệm phòng chống hacker/hacking dưới mọi hình thức khi bên A phát hiện thấy dấu hiệu bất thường về hoạt động của website như: website chạy chậm hơn bình thường, không truy cập vào website… Bên B phải có biện pháp xử lý các vấn đề trên chậm nhất trong vòng 24 tiếng, đảm bảo đưa website hoạt động trở lại bình thường.
8.2. Phát triển ứng dụng:
Vì nhu cầu thực tế, bên A có thể sẽ phát triển, nâng cấp phần mềm. Trong quá trình phát triển ứng dụng, bên B sẽ làm việc trực tiếp tại bên A một thời gian để chỉnh sửa các yêu cầu của bên A. Bên B sẽ không tính chi phí dịch vụ về việc này, ngoại trừ các chi phí cho đi lại, phương tiện … theo thực tế.
8.3. Trao đổi thông tin:
Trong quá trình thực hiện hợp đồng, trao đổi thông tin giữa hai bên được thực hiện bằng email như: thông báo, câu hỏi…, bên nhận thông tin phải trả lời trực tiếp trong ngày hoặc chậm nhất là đến ngày hôm sau. Trường hợp khẩn cấp có thể dùng fax hoặc điện thoại.
8.4. Bảo mật
Hai bên có trách nhiệm và cam kết tuyệt đối bảo mật thông tin có được của nhau trong quá trình triển khai dự án. Trường hợp cần thiết sẽ ký hợp đồng bảo mật thông tin. Bên B có trách nhiệm tăng cường bảo vệ đối những xâm phạm trái phép từ bên ngoài trong quá trình phát triển hệ thống. Hai bên không được sử dụng tài liệu hai bên trao đổi để trao đổi với bất kỳ tổ chức thứ ba nào nếu không được sự đồng ý của bên cung cấp tài liệu.
Nếu một bên làm lộ hay sử dụng thông tin của bên kia ( cố ý hoặc vô ý) gây thiệt hại cho bên kia thì phải bồi thường cho bên kia theo qui định của pháp luật.
8.5. Quyền sở hữu trí tuệ:
Các bên có quyền sở hữu trí tuệ theo qui định tại Luật sở hữu trí tuệ. Bên A là chủ sở hữu và có quyền tài sản đối với website theo qui định của pháp luật.
8.6. Phạt vi phạm hợp đồng:
Nếu bên nào vi phạm những thỏa thuận trong hợp đồng này, ngoài việc phải bồi thường thiệt hại theo qui định của pháp luật còn phải chịu trả cho bên kia số tiền phạt vi phạm hợp đồng bằng 8% giá trị của hợp đồng.

8.7. Chuyển server, dữ liệu:

Trong trường hợp bên A muốn chuyển hosting hay server qua nhà cung cấp dịch vụ khác, bên B sẽ hỗ trợ chuyển dữ liệu và website cho bên A mà không tính phí.

ĐIỀU 9: HIỆU LỰC HỢP ĐỒNG
Mọi sự thay đổi, bổ sung chỉ có giá trị khi hai bên cùng đồng ý và thể hiện bằng văn bản.

Hợp đồng này có các văn bản kèm gồm : Biên bản mô tả chức năng phần mềm, biên bản yêu cầu, kế hoạch triển khai – là một bộ phận không thể tách rời của hợp đồng này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc gì hai bên chủ động thương lượng giải quyết trên tinh thần hợp tác, tôn trọng lẫn nhau và cùng có lợi. Nếu có tranh chấp không tự giải quyết được thì hai bên thống nhất sẽ đưa ra Tòa án có thẩm quyền tại TP. Hồ Chí Minh giải quyết. Bên thua kiện sẽ phải chịu mọi chi phí – kể cả tiền thuê luật sư cho bên thắng kiện.

Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hợp đồng được lập thành 02 (hai) bản, có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 (một) bản.

 

                    ĐẠI DIỆN BÊN A                                                                  ĐẠI DIỆN BÊN B